0706-04 97 14 karin@mannayoga.se

Retreat är ett populärt ord. Jag knappar in det i min översättarapp och får ut ”reträtt, återtåg. tillflyktsort” som substantiv och ”retirera, återtaga, flytta tillbaka” som verb.
En sökning på google på synonymer på retreat ger ”withdrawal”, ”ebb”, ”retirement”.
Dominikanresystrarna i Rögle skriver om reträtt; Människan skall inte bara älska, dvs ge sig själv. Hon måste också få bli älskad; att bara få vara. Sabbaten (då vi gör reträtt, min anm.) är den tid då man inte själv gör saker, utan där man låter ske! Vi får då vara vad vi ytterst är avsedda för; En inre helgedom, en trädgård, där Gud kan vandra….Sedan följer; ”Reträtt betyder att dra sig tillbaka. Man lämnar då allt ”görande” för att träda in i Guds sabbatsvila. Man är. Ingenting behöver presteras. Man behöver inte uppnå ett andligt ”resultat”.”

Religiös eller ej, orden ovan säger så mycket om hur viktigt det är att få dra sig tillbaka och vara i sitt Varande och inte i sitt Görande. Gud i texten kan vara ditt Alltet eller Intet eller Sanningen eller Universums Oändliga Potential, eller vad vi känner är verkligt för oss.
6417934707_426dac83f9

Det dagliga tillbakadragandet kan vi finna i meditationen. Men ibland behöver man kanske åka iväg och varken tänka på jobb, mat, tvätt, familj eller att behöva vara social. Någon annan har berett ett utrymme för en att vara med sig själv. Tankar kan få bli tänkta från början till slut. Känslor kan få bubbla upp och finnas och försvinna. Jag brukar kalla det att stämma träff med sig själv. Det är livsviktigt att vårda relationen till sig själv! Vi ska räcka till hela livet.

När vi drar oss tillbaka från vår dagliga gärning får vi möjligheten att se livet, som det ter sig för oss, på lite distans. Detta kan i sin tur göra att det som är viktigt för oss står fram i en klarare dager och det oviktiga glider undan. Det är som om vi ställer oss på en kulle för att få lite bättre överblick. På så sätt kan det kännas lättare att se var stigen går. Har vi hamnat lite snett kan vi rätta in oss igen.

Känner du att du skulle behöva stämma träff med dig själv, så kommer jag att hålla ett mindre retreat på Thorskogs slott den 7-8 oktober. Där kan man få en god portion yoga, meditation, tystnad, god mat och vacker miljö på ett bräde! Varmt välkommen att kontakta dem för din anmälan.

Om shanti!

Share This