0706-04 97 14 karin@mannayoga.se

Vikten av att dra sig tillbaka

Retreat är ett populärt ord. Jag knappar in det i min översättarapp och får ut ”reträtt, återtåg. tillflyktsort” som substantiv och ”retirera, återtaga, flytta tillbaka” som verb. En sökning på google på synonymer på retreat ger...