0706-04 97 14 karin@mannayoga.se

ISHTA

ISHTA-yogan grundades av Alan Finger och hans far Mani Finger på 60-talet och är egentligen mer av ett förhållningssätt till yogan än en yogastil.

ISHTA är ett ord på sanskrit som betyder ungefär det som bäst klingar med individen. Det är också en akronym av ”the Integrated Science of Hatha, Tantra och Ayurveda.

I Indien finns det också som kvinnonamn och betyder älskad.

Om du vill veta mer om ISHTA och dess historia, titta här ISHTA-yoga.

Yoga betyder förenande, unifiering, att bringa samman motsatser till en enhet.

Prana betyder livskraft. (I andra traditioner; chi, esprit, energi)

Hatha är skapat av de två orden Ha, som är den solära (solen) kraften, och Tha som är den lunära (månen) kraften. Hathayogan är vägen till yoga genom de kroppsliga övningarna (asanas) som löser spänningar och stärker kroppen så att prana kan få fritt flöde.

Tantra kommer av de två orden tanoti, som betyder expandera och trayati, som betyder befria. Traditionen utgår från att vi har universums hela potential och perfektion inom oss. Genom de tantriska övningarna kan vi hitta in till vårt innersta, sanna jag. Vi använder oss bland annat av kriyas, visualiseringar och meditation.

Det är som droppen förhåller sig till havet; droppen är en liten del av det stora, oändliga havet men bär ändå allt som havet är.

Ayurveda är den flertusenåriga indiska läkekonsten som hela tiden gått hand i hand med yogan. Ayur betyder liv och veda kunskap. I ayurvedan utgår man från de individuella förutsättningarna, hur vi är skapade – den genetiska bilden och de kvaliteter som befästes vid befruktningen – samt hur livet har farit fram med oss och utformat den vi är. Vi strävar efter att nå homeostas, ett tillstånd där vi kan hantera våra omständigheter på ett balanserat sätt.

doshor, yoglärare, yogastudion

Inom ISHTA, som i andra yogatraditioner är målet;

  • att se att mitt liv har ett syfte (dharma)
  • att hitta till sitt sanna jag, kunna se världen för vad den är och utifrån det agera på ett holistiskt sätt
  • att inse att varje tanke och handling jag utför har en konsekvens som antingen gynnar eller skadar
  • att leva på ett sattviskt sätt, d.v.s. med en fredlig intention och med insikten om att allt och alla är en del av den stora universella helheten

grafiskt universum

Share This